Wat is glycerol

GLYCEROL – syn. GLYCERINE

Glycerol(=glycerine; 1,2,3 propaantriol) is een alcohol met 3 hydroxylgroepen:                            

chemische formule glycerolBij de productie van biodiesel vanuit plantaardige olie komt glycerol als bijproduct vrij.
Tijdens het proces wordt olie in reactie gebracht met methanol (=catalysator) en omgevormd tot methylesters (= biodiesel) en glycerol:

Triglyceride (=olie) + methanol => Methylesters (=biodiesel) + glycerol + bijproduct

Afhankelijk van de zuiveringsprocessen, ontstaan tijdens de productie van biodiesel glycerol-mengsels van verschillende zuiverheid met verschillende gehalten aan glycerol, methanol, water, zouten en vrije vetzuren, fosfolipiden.
 
Glycerol kent verschillende toepassingen in de meest uiteenlopende sectoren:
• cosmetica (bv. tandpasta, zeep,…)
• medische preparaten: om de gladheid te verbeteren of als verzachter (bv. hoestdrank, zetpillen)
• industrie:  als weekmaker in kunststoffen en als antivries
• humane voeding: als oplosmiddel of zoetstof (snoep, gebak, margarine)
• diervoeding: als glucoseprecursor en energieleverancier, verhoogt de voederopname

 GLYCOPOWER® bestaat uit opgezuiverde glycerol en bevat dus geen bijproducten.
GLYCOPOWER® is

 • zuivere glycerine met een perfecte viscositeit en zeer smakelijk
 • een gezuiverd bijproduct uit de biodieselindustrie
 • geen ballaststoffen zoals methanol, zouten, vetzuren
 • helder tot lichtbruin
 • de beste smaakverbeteraar
 • pure functionele nieuwe glucosevorming ( Energieleverancier)
 • VOOR IEDER DIER IN EENDER WELK PRODUCTIESTADIUM

Toepassingen diervoeding

Varkens

Glycerol wordt via de gluconeogenese omgezet tot glucose die op zijn beurt door het lichaam wordt gebruikt als energiebron. Glycerol vormt een alternatieve bron van glucose.

ZEUGEN

 • GLYCOPOWER ® in het lactatievoedervan hoogproductieve zeugen zorgt voor een beter behoud van de conditie
 • GLYCOPOWER ® rond werpen heeft een positief effect op de gewichtsaanzet van zuigende biggen (en hogere melkproductie?) , vooral wanneer glycopower over een langere periode wordt toegediend

BIGGEN

 • 10% glycerol → verbetering van de dagelijkse groei en voederconversie (p<0.01)
 • bij toename van 2.5% naar 5% glycerol zien we een lineaire stijging in dagelijkse groei en voederopname (p<0.05)
 • In de prestarter periode wordt geen significant effect gezien.
 • bij toename van 5% naar 10% glycerol in de starterperiode → een lineaire toename in dagelijkse groei en voederopname (p <.0.01)
 • Aan het einde van de proef waren de biggen die gevoerd waren met glycerol 1kg (5%) tot 1,5kg (10%) zwaarder dan de controle groep (p <0.01)

VLEESVARKENS

Zoötechnische resulaten:

 • Hogere dagelijkse groei
 • Hogere voederopname (+ 7,5% tov. controle)
 • Stijgende effecten bij toenemend inclusie niveau

Vleeskwaliteit:

 • Toename waterbindend vermogen van de spieren
 • Minder drip verlies
 • Daling van het aandeel onverzadigd vet
 • Verandering vetzuurprofiel
 • Toename in ‘belly firmness’ _ vaster buikvet

Technisch:

 • Betere smakelijkheid
 • Betere kwaliteit van de pellets

Rundvee

NEGATIEVE ENERGIE- en GLUCOSEBALANS

 • Bij begin lactatie (pre- en postpartum)
 • Bij hoog productief melkvee

De voederopname is niet toereikend om aan de energie- en glucosebehoeften te voldoen.

Voor de melkproductie is glucose een must. De lichaamseigen productie van glucose dient dit op te vangen.

ROL in het METABOLISME

 • directe en efficiënte energiebron
 • grondstof van de gluconeogenese (= nieuwvorming van glucose), in de lever
 • bron van propionzuur (door pensfermentatie), wat ook een glucogene precursor is
 • preventie ketonemie (kalfziekte)
 • brengt een opnamestijging teweeg